Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

ΕΕ: 268,4 εκατ. ευρώ για 202 έργα μέσω του προγράμματος LIFE+

Bookmark and Share


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 202 νέων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Τα έργα καλύπτουν δράσεις στα πεδία...
της διατήρησης της φύσης, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της κλιματικής αλλαγής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι δράσεις αυτές αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση περίπου 516,5 εκατομ. ευρώ, με συνεισφορά 268,4 εκατομ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η Επιτροπή έλαβε 1.078 αιτήσεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε απάντηση στην τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία έκλεισε τον Ιούλιο του 2011. Από τις αιτήσεις αυτές επιλέχθηκαν 202 για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών σκελών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία. Τα επιλεγέντα έργα παρουσιάζονται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου (βλ. MEMO/12/585).

Με τα έργα LIFE+ Φύση & Βιοποικιλότητα βελτιώνεται η κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και ενδιαιτημάτων. Από τις 268 προτάσεις που έλαβε η Επιτροπή, επέλεξε για χρηματοδότηση 76 έργα προερχόμενα από συμπράξεις αρμόδιων για τη διατήρηση της φύσης φορέων, κυβερνητικών αρχών και άλλων μερών. Οι συμπράξεις έχουν συγκροτηθεί σε 22 κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 241,8 εκατομ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα διαθέσει τα 136 εκατομ. ευρώ. Μεταξύ των έργων αυτών 71 αφορούν τη φύση και συμβάλλουν στην εφαρμογή της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και/ή της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, καθώς και του δικτύου Natura 2000. Τα υπόλοιπα πέντε έργα καλύπτουν ευρύτερα ζητήματα βιοποικιλότητας.

Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική & Διακυβέρνηση είναι πιλοτικά έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών άσκησης πολιτικής, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων. Από τις 607 ληφθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 113 έργα προερχόμενα από ευρύ φάσμα οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα έργα που επικράτησαν κατά την επιλογή αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 258,4 εκατομ. ευρώ από τα οποία η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 124,4 εκατομ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους, η Επιτροπή θα συνεισφέρει πάνω από 31,4 εκατομ. ευρώ σε 23 έργα που έχουν ως άμεσο αντικείμενο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 67,8 εκατομ. ευρώ. Επιπλέον, πολλά άλλα έργα που εστιάζουν σε άλλα ζητήματα θα έχουν επίσης έμμεσο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Τα απόβλητα και τα ύδατα αποτελούν δύο ακόμη σημαντικά πεδία εστίασης, με 29 και 19 επιλεγέντα έργα, αντιστοίχως.

Με τα έργα LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία διαδίδονται πληροφορίες και προβάλλονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ παρέχεται επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Από τις 203 ληφθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 13 έργα προερχόμενα από φάσμα οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη φύση ή/και το περιβάλλον. Τα έργα εκτελούνται σε εννέα κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 16,2 εκατομ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 7,2 εκατομ. ευρώ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Τα ανώνυμα σχόλια όπως "Πολύ καλό, Υπέροχο..." κλπ. ενδέχεται να μην ανέβουν για ευνόητους λόγους.