Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Η φτώχεια «βλάπτει σοβαρά την υγεία»

Bookmark and Share


Πως η φτώχεια επιδεινώνει την υγεία; Η ποιότητα της υγείας και της περίθαλψης επηρεάζεται καθοριστικά από την εισοδηματική και την κοινωνική κατάσταση μας; Οι ερευνητές έχουν...
εντοπίσει αρκετές αιτίες. Για τον Richard Levins, από το Harvard, αυτές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω:

• Χρόνια στέρηση και περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές όπως η τροφή, η εκπαίδευση και η στέγη
• Έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξίνες
• Φυσικές απειλές στην υγεία και την ασφάλεια
• Χρόνιο ψυχικό στρες
• Επισφαλείς εργασίες, ή απαιτητικές εργασίες και χαμηλές ικανότητες ανταπόκρισης

Οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, ιδίως εκείνων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της υγείας τους. Έχουν περισσότερες πιθανότητες από εκείνους με υψηλότερα εισοδήματα να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν σε μικρές ηλικίες. Είναι επίσης πιο πιθανό να ζουν σε κακές περιβαλλοντικές συνθήκες με περιορισμένους πόρους υγειονομικής περίθαλψης.

Οι επιπτώσεις της φτώχειας στην υγεία είναι ένα βασικό σημείο εστίασης της δημόσιας υγείας. Μελέτες έχουν εδραιωθεί σταθερά ότι τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα έχουν υγεία χαμηλότερου επιπέδου από αυτές με υψηλότερα εισοδήματα.

Οι συνέπειες της φτώχειας στην υγεία μεγεθύνονται στις χώρες όπου υπάρχει μεγάλη οικονομική ανισότητα. Δεν είναι μόνο η φτώχεια αλλά το να είναι κάποιος φτωχός σε χώρα όπου άλλοι είναι πλούσιοι επιδεινώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται αυξημένο στρες, χαμηλό αίσθημα ελέγχου στη ζωή τους και έλλειψη εμπιστοσύνης στην κοινωνία και στο περιβάλλον τους.

Η πείνα αποτελεί με τη σειρά της αιτία φτώχειας, οδηγώντας σε κακή υγεία, χαμηλά επίπεδα ενέργειας και νοητικά προβλήματα. Έτσι η πείνα μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια καθώς περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να δουλέψουν

Η αντιμετώπιση της φτώχειας

Η δημόσια υγεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της φτώχειας για την κατάσταση της υγείας και την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας από το εισόδημα.

Πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του πληθυσμού διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μείωση των μεταδοτικών ασθενειών και την παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας σε χαμηλού εισοδήματος πληθυσμούς.

1. Οι Εμβολιασμοί
2. Βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
3. Τη θεραπεία και τον έλεγχο της φυματίωσης.
4. Την καταπολέμηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Επιπλέον η καλή υγεία συμβάλλει στην ανάπτυξη με διάφορους τρόπους:

1. Υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας
2. Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υγιή παιδιά μαθαίνουν καλύτερα.
3. Τα υψηλότερα ποσοστά των εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας δημιουργεί κίνητρα για τις επενδύσεις.
4. Τα υψηλότερα ποσοστά της εθνικής αποταμίευσης. Οι υγιείς άνθρωποι
διαθέτουν περισσότερους πόρους με αποτέλεσμα καλύτερη αποταμίευση.
5. Οι δημογραφικές αλλαγές. Οι βελτιώσεις στην υγεία και στην εκπαίδευση συμβάλλουν σε μείωση της θνησιμότητας.

«Η σχέση της οικονομίας με την υγεία είναι πολλαπλά τεκμηριωμένη. Η φτώχεια γεννά την αρρώστια, ενώ ο πλούτος προστατεύει και προάγει την υγεία», σημειώνει ο αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Τα ανώνυμα σχόλια όπως "Πολύ καλό, Υπέροχο..." κλπ. ενδέχεται να μην ανέβουν για ευνόητους λόγους.