Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Ο ρόλος της ανακύκλωσης στη ζωή μας

Bookmark and Share

Η ανακύκλωση σχετίζεται με το πολιτιστικό επίπεδο κάθε λαού. Είναι κουλτούρα, είναι τρόπος ζωής και
αν οι πολίτες μιας χώρας υϊοθετήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής...
τότε η ανακύκλωση θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Στην ανακύκλωση εμπλέκονται τεχνολογικές μέθοδοι με τις οποίες ένα αντικείμενο επαναφέρεται στην αρχική φάση επεξεργασίας του και αξιοποιείται πάλι ως πρώτη ύλη για την κατασκευή νέων αντικειμένων.

Με τη στενή έννοια του όρου η ανακύκλωση ενός υλικού αποτελεί την αναπαραγωγή του ίδιου υλικού – π.χ. το χαρτί του γραφείου επαναπολτοποιείται και ξαναπαράγεται χαρτί γραφείου. Αυτή η διαδικασία όμως είναι ενεργόβορα και υψηλού κόστους. Για αυτό με τον όρο ανακύκλωση, συνήθως εννοούμε παραγωγή ενός υποδεέστερης ποιότητας υλικού, π.χ. από την ανακύκλωση χαρτιού παράγεται το χαρτόνι για πιο «βαριές» εργασίες.

Σε ανακύκλωση μπορούν να υποβληθούν διάφορα μέταλλα, ραδιενεργά απόβλητα, χημικά και πλαστικά, ελαστικά, οικιακά απορρίματα, χαρτί και άλλα κυτταρινούχα προϊόντα, γυαλί, απόβλητα γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, ακόμη και το νερό. Επίσης, ανακύκλωση γίνεται και στις ηλεκτρονικές συσκευές και στις μπαταρίες.

Τα κυριότερα μη σιδηρούχα μέταλλα είναι το αλουμίνιο, ο χαλκός, ο μόλυβδος και ο άργυρος. Και τα τέσσερα ανακυκλώνονται με πρωτεύοντα το αλουμίνιο. Τα ραδιενεργά απόβλητα συγκεντρώνονται και διαλύονται σε οξύ. Από το διάλυμα διαχωρίζεται το ουράνιο, ενώ το οξύ που απομένει και περιέχει ραδιενεργά προϊόντα σχάσης ξαναχρησιμοποιείται σε ένα μικρό ποσοστό. Τα ελαστικά, χημικά και πλαστικά αποτελούν αντικείμενο εσωτερικής κυρίως ανακύκλωσης προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Τα απορρίματα της υλοτομίας, της χαρτοποιίας και της συγκομιδής δημητριακών αποτελούν τεράστιο όγκο κυτταρινικών απορριμάτων. Τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα ανακυκλώνονται για να χρησιμοποιηθούν συχνά ως ζωοτροφές ή ως λίπασμα του εδάφους.

Τα οικιακά απορρίματα με εξαίρεση το αλουμίνιο, το χαρτί και το γυαλί μπορούν να ανακυκλωθούν είτε με βιολογική ταφή είτε με πυρόλυση. Στην πρώτη περίπτωση τα απορρίματα αποσυντίθενται και αποτελούν λίπασμα ενώ στη δεύτερη μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια μέσω της εκλυόμενης ενέργειας.

Θα πρέπει να σεβόμαστε τουλάχιστον τους κάδους ανακύκλωσης και να τοποθετούμε τα ανακυκλώσιμα μόνο υλικά (π.χ. στους μπλέ κάδους απορρίπτουμε το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο το πλαστικό). Και για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε πριν τις πετάξουμε να επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς που αναλαμβάνουν την ανακύκλωσή τους.

Κάνοντας λοιπόν ανακύκλωση προστατεύουμε το περιβάλλον, εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια και συμβάλλουμε στην οικονομία της χώρας μας.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Τα ανώνυμα σχόλια όπως "Πολύ καλό, Υπέροχο..." κλπ. ενδέχεται να μην ανέβουν για ευνόητους λόγους.